BMM’DE İTTİHATÇILAR VE REİSİCUMHUR SEÇİMİ

Almanak 2005Tek parti döneminde Meclis’te reisicumhur seçimi, çok partili dönemdekine kıyasla genel olarak kolaylıkla yapılmıştır...

Meclis’te ve hükümette tek partinin varlığı, liderin arkasında olmak doğal anlayışı gereği olarak reisicumhur seçimi tartışmasız sonuçlanmıştır...

Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclis, ilk Reisi’ni 24 Nisan 1920’de ve ilk Reisicumhur’unu da 29 Ekim 1923’de seçmiştir.

1950 yılına kadar süren tek parti döneminde reisicumhur seçimlerinde, tek aday nedeniyle pek sorun yaşanmamıştır...

1950-1960 döneminde de cumhurbaşkanı seçiminde, Demokrat Parti’nin tek parti yönetiminde olduğu için 1950 öncesi gibi tek adaylı seçim geleneği sürmüştür...

1960-1980 döneminde ise, 1960 darbesiyle askeriyenin yürütmeden yargıya uzanan alan genişlemesiyle, asker-sivil ikilemi arasında cumhurbaşkanlığı seçimi özelinde sivil ve askeri bürokrasinin oluşturduğu devlet elit ile ‘siyasi’ elit arasında çelişkiler yoğunlaşmış ve sonunda Meclis’te cumhurbaşkanı seçilen emekli generaller olmuştur; bu süreç, 12 Eylül darbe lideriyle de devam etmiştir...

1960 sonrasında ilk sivil cumhurbaşkanı olarak 1989’da Turgut Özal seçilmiş ve sivil cumhurbaşkanı seçimi, 1993’de Süleyman Demirel ve 2000 yılında Ahmet Necdet Sezer’le devam etmiştir...

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Nevzat Onaran
  • Yıl: 2005
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş