DARALAN ALANDA PASLAŞMALAR: SİYASAL OLAN ve SİYASAL ALAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Almanak 2006Bu yazı apar-topar genel seçime giden Türkiye’den hareketle siyasal olan ile siyasal alan üzerine bir çerçeve oluşturma çabası içinde ve tıpkı seçimler gibi kısa zaman dilimi içinde ele alınarak yazıldı. Seçim öncesi İktisat Dergisi’nin seçimlerle ilgili sayısında çıktı. Yazının amacı seçimin temel referansı olan siyasetin neliği ve niçinliği üzerine olduğu ölçüde teorik ama buna ilişkin çerçeveyi aktarabilmek için gürüleceği üzere bir o kadar güncel alıntılardan oluşuyor. Baskın seçim üzerine hızla ele alınan bir yazı olduğu için, yazıda olması gereken seçmenin yani Türkiye’de politikanın içinde karar alıcı olması gereken insanlara ait yorumlar ile, bu insanların kararları üzerinde etkili olacak medya ve benzeri etkileri yazacağımız bölümleri yetiştiremedik. Seçimlerden sonra açığa çıkan ve aslında bu yazının yazarı için pek de sürpriz olmayan sonuçlar üzerinden yürütülen tartışmalar aslında yazıda işaret edilen bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu daha bir açığa çıkardı. Seçim sonrasında en çek eleştirilecek unsur sol, sosyalist ve komünistlerin seçim sonucunu, seçmenin “ordu” ya da “CHP”’yi cezalandırdığına ilişkin yorumları olsa gerek. Oysa solu temsil eden partilerin aldıkları binde olarak ifade edilen oylara bakınca halkın cezalandırıp-cezalandırması ifadeleri bir yana solun kitlelerle ilişkisini yeniden sorgulaması ve daha da önemlisi kitlelerin anlam dünyaları ile içinden geçtikleri gerçekliği daha iyi analiz etmeleri gerektiği oldukça açık bir sorun olarak karşımızda durmakta. Anlam dünyaları ve içinden geçtiği gerçeklik ifadelerini açıp detaylandırmak ne kadar önemli ise, anlam dünyaları ve içinden geçilen gerçeklikte muhalif-sol olmak ne anlama geliyor sorusu da oldukça önem kazanıyor. Türkiye’de seçmen diye genelleştirilip-fetişleştirilen insanların bir ya da iki kuşak öncesi tarıma dayanması ve değerler sistemi içinde İslami değerler ve geç-uluslaşmanın oluşturulmuş/kurgulanmış milliyetçiliği ve tarım toplumlara özgü günlük var olma halleri hızla kapitlizmin yapısal belirlemeleri ile eklemlenmiştir. Seçim sonrasında olup-biteni anlamak için, olup-biteni anlamaya çalışma hallerinin de analiz edilmesi gerekir. Öz-eleştiril bir dil olmadan kapitalizme eklemlenerek dönüşen var olma hallerini anlamak ve dahası bu halin değişimi için  gerekli olanları belirlemenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Seçim sonrası yorumlara bakınca bunun hiç mi hiç kolay olmadığını düşünmeye başladım.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Fuat Ercan
  • Yıl: 2006
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş