TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLERİN DURUMU

Almanak 2008Çocuk işçiliği tüm dünyada önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde çoğunluğu çevre kapitalist ülkelerde olmak üzere en azından 300 milyon çocuğun çalıştığı belirtilmektedir. Uluslararası ve ulusal düzeyde çocuk çalışmasının önlenmesine ilişkin projeler geliştirilmekle birlikte, kapitalist üretim ilişkileri içinde çocuk emeğinin ucuz işgücü kaynağı olması, ebeveynlerin işsizliği, yoksulluk, eğitim olanaklarından yoksunluk gibi nedenler çocukları çalışmaya itmektedir. Oysa çocukların çalışma yaşamı içinde yer almaları Şziksel ve zihinsel sağlıklarını olumsuz etkilemekte, kalıcı sakatlıklara ve hatta ölümlere neden olabilmektedir. Çocukların hem şimdiki hem de gelecekteki sağlıklarının korunması ve gelişmesi için, çocuk işçiliğinin tümüyle ortadan kaldırılması bir gerekliliktir.

Tanımlar

Çocuk işçiliği sorununun ortaya konmasında, bu alana ilişkin kullanılan tanımlamalar önem kazanmaktadır. Kimlere “çocuk” denildiği, “çocuk işçi” kavramıyla ne kastedildiği ve bunların nasıl tanımlandığı konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour OŞce, ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) belgeleri belirleyici olmaktadır. BM Çocuk Hakları sözleşmesine göre 18 yaşın altındaki bireyler çocuk olarak tanımlanmıştır. Hem çocuk hakları sözleşmesi, hem de ILO’nun 182 sayılı sözleşmesine göre 5 yaş altı çocuklar bu kapsama dahil edilmeyip çalışan çocuk nüfusu olarak 5-17 yaş grubu çocuklar alınmaktadır (IPEC, 2006). Çalışan çocuklar kavramı, ekonomik olarak aktif bir işte çalışan çocukları tanımlamaktadır. Ekonomik olarak aktif tanımı içerisine, ücretli ya da ücretsiz olarak üretimde çalışan çocuklar ile bir başkasının yanında ev işlerinde çalışan çocuklar girerken, kendi ailesinde ev işlerinde çalışan çocuklar ekonomik olarak aktif kabul edilmemektedir (IPEC, 2006). Ekonomik olarak aktif olmayan işlerde çalışan çocuk işçiler, çalışan çocuk sayımı içinde yer almamakta ve bu tür çalışan çocukların gerçek boyutu ise bilinmemektedir. Ekonomik olarak aktif olmayan işlerde çalışan çocukların boyutunun araştırıldığı bir çalışmaya göre, ekonomik olmayan işlerde çalışan çocukların sayısı hesaba katıldığında çalışan çocuk sayısının Gana’da 7-14 yaş çocuklarda %16’dan %66’ya, Guatemala’da %20’den %38’e çıktığı saptanmıştır (IPEC; UCW, 2007).

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Çiğdem Çağlayan
  • Yıl: 2008
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş