SOSYAL DEMOKRAT HAREKETTE DURUM

almanak20001Sosyal demokrasi, bilindiği gibi, Batı’da sanayileşmenin ortaya çıkmasıyla oluştu. Sosyal demokrasinin Batı’daki 150 yıllık tarihine baktığımızda uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçten geçtiğini görürüz. Kökleri işçi sınıfı hareketinde ve Marksizm’de olmakla birlikte sosyal demokrat partiler, değişen toplumsal koşullara göre temel değerlerini koruyarak, politikalarını yenileyerek ve toplumsal tabanlarını genişleterek günümüze kadar belirleyici olmayı başardılar.  

 “İdeolojiler bitti” ya da “tarihin sonuna gelindi” vb. denilen bir süreçte sosyal demokrat partilerin birçok ülkede iktidar yada ana muhalefet olması; onun “eşitlik, özgürlük, sosyal adalet, dayanışma, demokrasi ve barış” gibi temel değerlerinin ve hedeflerinin bugün için de geçerli olduğunu göstermektedir.

Bizde sosyal demokrasi fikri, toplumsal koşulların değiştiği ve geliştiği bir süreçte CHP içinde ortaya çıktı. CHP’de 1965’de, “ortanın solu” kavramıyla sosyal demokratlaşma süreci başladı. Bu sürecin başlamasıyla partide ve toplumda yaygın bir ideolojik ve siyasal tartışma ortamı oluştu. Sola açılmaya başlayan CHP düzene radikal eleştiriler yöneltmeye, emekçi ve üretici kesimlerle yeni bağlar kurmaya yöneldi. Demokrasiyi kurumlaştırmayı ve ona sosyal bir içerik kazandırmayı hedefledi

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Ercan Karakaş
  • Yıl: 2001
  • Kurum: SODEV Başkanı
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş