AMASYA PROTOKOLÜ’NDE ERMENİ VE KÜRT SORUNU

Almanak 2004Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya’nın yönlendirmesinde girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve parçalanması, işgali sonrası sistem arayışında, Anadolu’da henüz şekillenmekte olan Hareket’le Osmanlı’nın İstanbul Hükümeti arasında yazışma dışında ilk önemli ilişki Ekim 1919’da Amasya’da kurulur...

12 Eylül 1919 tarihi itibariyle İstanbul’la kesilen ilişki, 7 Ekim’de yeniden sağlanır ve devamında sıklaşır...

İlişkinin canlandırılması, Amasya’daki görüşmeyle en üst düzeye ulaşır.

Amasya’daki buluşmanın ana gayesi, mevcut durumda birlikte ‘çıkar yol’ bulma arayışı olarak netlik kazanır...

Bu hedef doğrultusunda gündemde, 1918 sonunda Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın kapanmış olması nedeniyle hazırlıkları süren seçim, Ermenilerin yerinden yurdundan sürgün edilmesinde suç işleyenlerin cezalandırılması ve Anadolu’da birlikteliği sağlamak açısından ayrıca üzerinde durulan Kürt sorunu vardır...

Ve bir de, Osmanlı’nın 1910’lu yıllarda İttihat ve Terakki iktidarının konumundan dolayı askerin siyasetle ilişkisi nedeniyle yaşanılanlar dikkate alınarak, askerin politikadan tamamen arındırılması gündeme alınan bir diğer önemli konuyu oluşturmaktadır...

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Nevzat Onaran
  • Yıl: 2004
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş